கதைகளை கூறும் புதிய உலகிற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன்

ஆம் நன்பர்களே நீங்கள் இதுவரைகும் கதைகளை உங்கள் பாட்டி கூற கேட்டு இருப்பீர்க , இப்போது உங்களுக்கு கதை சொல்லுவதற்காக அமெசான் புதிய செயலியை கொடுக்கிறது.

இதில் நீங்கள் இலவசமாக பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். அப்பரம் கதைகளை உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் கூறி மகிழுங்கள்

What is Audible:

Audible is a subscription-driven audiobook service with a catalog of over 200,000 audiobooks and a mix of bestselling Indian and international authors. Whatever your passion, your interests, or favourite authors, there’s a perfect audiobook for you. You can listen to A-list celebrities narrate their favourite stories, original & exclusive audiobooks, full-cast performances, and more. Browse through Great First Listens, Indian Audiobooks and get Personalized Recommendations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *