இது திமிங்களமா இல்ல நாய் குட்டியா? Baluga Whale Playing Rugby in Ocean

இதனை நான் ரெட்டிட் இனைய தளத்தில் பார்த்தேன் . செமயாக இருந்தது. பாருங்கள் நீங்களும் இது உண்மையிலேயே நாயாக பொறந்திருக்க வேண்டியது ஆனால் திமிங்களமாக பொறந்து விட்டது. ரெட்டில் இனைய லிங்க் விடியோ பதிவிறக்க