கதைகளை சொல்லும் புதிய உலகம்

கதைகளை கூறும் புதிய உலகிற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ஆம் நன்பர்களே நீங்கள் இதுவரைகும் கதைகளை உங்கள் பாட்டி கூற கேட்டு இருப்பீர்க , இப்போது உங்களுக்கு கதை சொல்லுவதற்காக அமெசான் புதிய செயலியை கொடுக்கிறது. […]

பிறருக்கு உதவும் பன்பு: பொறுப்பு உணர்வு

பிறருக்கு உதவும் மனப்பான்மை இப்பொழுது மிகவும் மோசமாக உள்ளது என பேசித்திரியும் மக்களே !!!! முதலில் நீங்கள் பிறருக்கு உதவும் என்னத்தோடு இருக்கிறீர்களா என சிந்தியுங்கள்!!!ஏதேனும் இருவன் சன்டையிட்டுக்கொண்டிருந்தாலே ,,அல்லது அடிபட்டு கிடந்தாலே நாம் […]

சாலை விதிகள்: யாருடைய தவறு

சாலைவிதிமுறைகள் எதற்காக இருக்கின்றன, ? நாம் ஏன் இதனை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பல பேர் நினைப்பதால் தான். அதனை மீறுகின்றனர், இதனாலேயேதான்  அதிகமான சாலை விபத்த்துகள் நடக்கின்றன. இந்தியாவில் சாலை விதிமுறைகளை பின்பற்றாத […]

What is Exam | பரிட்சை எதற்காக?

பரிட்சை என்பது எதற்காக என எனக்கு எழுந்த கேள்வி? இதே பதில்!!! பரிட்சை என்றால் நாம் பரபலமாக கேள்விபட்டிருக்கும் ஒரு விஷயம் தான் . பள்ளிகூடங்களில் நடக்கும். .. அது வரைக்கும் சரி. அதற்கு […]